PROFESIONĀLĀ FOTO SKOLA

PROGRAMMA "FOTOGRĀFS" 

FOTOGRĀFIJAS ESTĒTIKAS VĒSTURE

Apgūsiet zināšanas fotogrāfijas vēsturē, iepazīsiet ievērojamākos Pasaules un Latvijas fotogrāfus, to ieguldījumu mūsdienās un foto mākslas attīstībā. Iepazīsiet  fotogrāfijas nozīmi vizuālās kultūras attīstībā un tās nozīmi kā vizuālās informācijas veidu.

FOTOGRĀFIJAS TEHNOLOĢIJAS PAMATI UN FOTOGRĀFA PRAKTISKĀ DARBA IEMAŅAS

(analogā un digitālā fotogrāfija)

Apgūsiet zināšanas profesionālajā terminoloģijā, par  fotokamerām, objektīvu uzbūvi  un to tehniskām  iespējām, apgūsiet to veidus un pielietojamību, uzņemšanas parametrus. Gūsiet zināšanas par gaismu, tās fizisko būtību, iedarbību un jūtību, fotogrāfijas izteiksmes līdzekļiem, kadra uzbūvi, kompozīcijas pamata elementiem, krāsu saskaņu, krāsu kontrastu, foto apstrādi, melnbalto fotogrāfiju,  fotostudijas aprīkojumu un praktisko darbu fotostudijā. Teorētiski un praktiski tiks strādāts pie visiem foto žanriem – Ainava un arhitektūra; Priekšmeti un klusā daba; Portrets; Dokumentālā fotogrāfija; Modes un reklāmas foto.

ZĪMĒŠANA UN VIZUĀLIE ELEMENTI

Apgūsiet zināšanas fotogrāfijā  par kompozīcijas izteiksmes līdzekļu izvietojumu laukumā un gaismas, ēnas izpratni attēlā,  praktiskās iemaņas telpiskas figūras, cilvēku zīmēšanā, lai patstāvīgi zīmētu savu ideju skices, krāsu mācības pamatus izzinot vēso, silto krāsu nianses un krāsu paletes 4 tipu pamata grupas. 

FOTOATTĒLU DIGITĀLĀ APSTRĀDE

Apgūsiet zināšanas par visu nepieciešamo tehnisko ekipējumu, digitālā attēla uzbūvi un tā veidošanas paņēmieniem, attēla kvalitātes kritērijiem, kopīgo un atšķirīgo digitālajā un tradicionālajā fotogrāfijā, digitālā attēla uzņemšanas parametrus un apgūsiet digitālā attēla apstrādi.

SASKARSME UN LIETIŠĶĀ ETIĶETE

Apgūsiet zināšanas par psiholoģiskās iedarbības veidiem saskarsmes procesā, lietišķās komunikācijas jēdzienu, tā veidus, profesionālo ētiku, lai attīstītu komunicēšanas spējas profesionālajā jomā.

IMIDŽA VEIDOŠANA

Apgūsiet mūsdienu  modes stilus, imidža veidošanas sastāvdaļas un galvenos stilīga imidža kritērijus, gūsiet prasmi veidot asociatīvo tēlu ar vēlamo imidžu, pielietojot vizuālā risinājuma iespējas un asociāciju teoriju – kā tēla harmonijas noslēpumu.

FOTO GRIMS

Apgūsiet zināšanas grima veidošanas tehnikā, lai izvēlētos atbilstošu grima uzlikšanas tehniku un izveidotu foto grimu, kā arī izprastu tā nozīmi fotogrāfijā.

MĀKSLAS VĒSTURE

Apgūsiet izpratni par mākslas stiliem, virzieniem, raksturīgākajām pazīmēm. Mācēsiet noteikt un izvērtēt stilus, izvēlēties mērķtiecīgu stila vienotībai nepieciešamo elementu atlasi.

BIZNESA PAMATI

Apgūsiet zināšanas tirgus pamatprincipos, lai organizētu savu darbu, orientējoties komercdarbības un firmas darba organizācijas formās, zinot tās saimnieciskos resursus, ražošanas izmaksas un ekonomiskos rādītājus.

REŽIJAS PAMATI

Apgūsiet dažādu māksliniecisko tēlu veidošanas pamata paņēmienus, lai spētu tēlu veidot atbilstoši radošai iecerei un uzdevumiem.

  Augusts - mācību brīvlaiks!

...

Berta.me